Nettverksbedrifter

Nettverksbedrifter er kjernebedrifter i nettverket som samarbeider tett med de akademiske partnerne og bidrar aktivt til drift og strategisk utvikling av nettverkets aktiviteter.

Kjernebedriftene kan i samarbeid med akademiske partnere få tilgang på mer bedriftsspesifikk oppfølging og kompetanse til eget CSR-arbeid. Eksempler på samarbeid er mulighet for å være case-bedrift i CSR-relaterte studieemner og kontakt med kandidater på master- og phd-nivå for gjennomføring av prosjekter og oppgaver.

 

 • NTNU
 • Innovasjon Norge
 • NHO
 • Ulstein Group ASA
 • Sparebank 1 SMN
 • Nord-Trøndelag Energiverk
 • Faveo Prosjektledelse
 • Polaris Media ASA
 • Ekornes ASA
 • HiNT
 • SINTEF
 • Norsk Stålforbund

Ekstra informasjon