CSR Kompetansenettverk for innovasjon og verdiskapning

CSR-kompetansenettverk for innovasjon og verdiskapning skal med partnere fra akademia, næringsliv, kunnskapsorganisasjoner og myndighetsorganer stimulere til økt grad av innovasjon og verdiskapning i regi av CSR.

Ved å skape synergier mellom praktisk erfaring og faglig kompetanse innen CSR ønsker nettverket å heve ambisjons- og kompetansenivået, samt øke den forskningsbaserte innovasjonen i næringslivet.

Hovedmålet med nettverket er å bidra til

 • Innovasjon for å generere verdiskapning med fokus på CSR og bærekraftig utvikling.

Økt verdiskapning i næringslivet så vel som i FoU-miljøer skal lede til:

 • Økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet
 • Hevet ambisjons- og kompetansenivå i bedriftenes egen FoU-virksomhet
 • Hevet kvalitet i de FoU-miljøer som samarbeider om innovasjon i næringslivet

Nettverket skal stimulere til at disse målene nås gjennom bærekraftige og etiske prinsipper. Nettverket består av sentrale bedriftsaktører og FoU-miljøer.

Det koordineres av NTNU og støttes av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, NHO og en rekke nettverksbedrifter.

Nettverksbedrifter er kjernebedrifter i nettverket som samarbeider tett med de akademiske partnerne og bidrar aktivt til drift og strategisk utvikling av nettverkets aktiviteter.Eksempler på samarbeid er mulighet for å være case-bedrift i CSR-relaterte studieemner og kontakt med kandidater på master- og phd-nivå for gjennomføring av prosjekter og oppgaver.

 • NTNU
 • Innovasjon Norge
 • NHO
 • Ulstein Group ASA
 • Sparebank 1 SMN
 • Nord-Trøndelag Energiverk
 • Faveo Prosjektledelse
 • Polaris Media ASA
 • Ekornes ASA
 • HiNT
 • SINTEF
 • Norsk Stålforbund

 

Ekstra informasjon