CSR Norway

CSR Norway er en plattform drevet av NTNU for samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning.Målet med CSR Norway er å stimulere til økt kompetanse og forskning på CSR-relaterte emner. På denne nettsiden finner du nyheter og informasjon om CSR-relevante tema, samt informasjon om CSR Kompetansenettverk og våre prosjekter.

ntnu sommer

Foto: NTNU info/Mentz Indergaard

Ekstra informasjon